วันไหว้ครู ปี 2559

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2016, 7:13:14

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน ได้จัดกิจกรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนเข้าร่วมตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6