ต่อต้านยาเสพย์ติด

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2016, 7:21:54

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดนได้จัดกิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพย์ติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพย์ติดโลก นำโดยท่านผู้อำนวยการลีลวัฒน์ ชมภูพื้น และคณะครู ชาวบ้านทุกคน