โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2016, 7:35:48

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมสุขภาพ