ต่อต้านยาเสพย์ติด

โพสต์30 มิ.ย. 2559 00:21โดยโรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 00:41 ]
      
วันที่  25 มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดนได้จัดกิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพย์ติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพย์ติดโลก  นำโดยท่านผู้อำนวยการลีลวัฒน์  ชมภูพื้น  และคณะครู  ชาวบ้านทุกคนComments