โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โพสต์30 มิ.ย. 2559 00:35โดยโรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 00:38 ]

เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน  ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมสุขภาพ
Comments