กิจกรรม


โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โพสต์30 มิ.ย. 2559 00:35โดยโรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 00:38 ]


เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน  ได้เข้ารับการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมสุขภาพ




ต่อต้านยาเสพย์ติด

โพสต์30 มิ.ย. 2559 00:21โดยโรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 00:41 ]

      
วันที่  25 มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดนได้จัดกิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพย์ติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพย์ติดโลก  นำโดยท่านผู้อำนวยการลีลวัฒน์  ชมภูพื้น  และคณะครู  ชาวบ้านทุกคน



วันไหว้ครู ปี 2559

โพสต์30 มิ.ย. 2559 00:13โดยโรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 00:45 ]

วันที่  9  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน ได้จัดกิจกรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา  2559  มีนักเรียนเข้าร่วมตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 



Untitled

โพสต์22 เม.ย. 2557 23:35โดยanuruk phudungchon   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2559 01:58 โดย โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป.ชัยภูมิ 1 ]





กิจกรรม

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยโรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา

ติดตามกิจกรรมโรงเรียน    ที่นี่ !

1-5 of 5